At zrhlamak herkesin istedii bir ey olmakla birlikte u'imiz baard bir ilemdir. ncelikle at zrhlamak iin atmzn 10 lwl olmas gerekmektedir. Daha sonras iin bir madalyona ihtiyacmz var, madalyonu bulduktan sonra seyise gidiyoruz. Seyis amca bize diyor ki: "Git 100 tane akrep okcu veya ylan okcu gebert gel, atn al."

Buraya kadar olan gereksiz kelimeler dizisinden dolay hepiniz bildiiniz iin zr dilerim, imdi gelelim at nasl zrhlayacaz, atn zrhlanma yntemi nedir?
1-)GRUP KURMA
ncelikle arkadalarmzla, kankalarmzla veya ky meydannda bulduumuz birtakm yksek seviye (lwl) kiilerle grubumuzu kurup gidiyoruz. Eskiden 2-3 kii ile bu grev rahat yaplabiliyordu ancak 100 tane olunca iimiz zorlat ve benim size tavsiyem 5-6 salam adam aln veya 7-8 normal adam alp gidin.
2-)GREV ZAMANI
Belirttiim niteliklerde grup kurarsanz iiniz kolay zaten. inizin daha da kolaylamas iin size ln haritasn veriyorum.

1 ile gsterilen yerlerde AKREP OKU kar.3 ile gsterilen yerlerde ylan oku kar..
AT ZIRHLARKEN YAPMAMANIZ GEREKENLER:
1-)Tek bamza grevi yapmaya almayn. Yapmak isterseniz de ok salam bir karaktere salam olmanz (salam bir chara sahip olmanz ) gerekmektedir.
2-)Pot almadan greve gitmeniz.
3-)Grubu 6 kiiden az kiiyle kurmak. (grup kurduunuz adamlar ok salamsa bu maddeyi dikkate almayabilirsiniz.

Grevi baaryla tamamlayamazsanz "madalyonu" kaybedersiniz.

Grevi baaryla tamamlarsanz "seyis amcann" yanna gidip grevi bitirdim zrhl at kitabm ver demeniz gerekmektedir. Bu kitabn tamamlanmas 24 saat (yani 1 gn) alyor, kitab almak iin de 500k ya (500.000 yang) ihtiyacnz var...